Tupozrakosť

Tupozrakosť

Ide o zníženie ostrosti videnia, ktoré sa prejavuje napriek tomu, že oko je inak zdravé. Jej príčinou je najčastejšie vyššia ďalekozrakosť jedného alebo oboch očí od narodenia. Tento stav sa oči snažia vyvažovať tým, že zaostrujú na blízko, výsledkom čoho sa človek pozerá na dva odlišné body v priestore. Aby mozog zabránil dvojitému videniu, „vypne“ obraz prichádzajúci z jedného – obvykle horšieho – oka. Človek tak stratí schopnosť vidieť priestorovo a svet vníma dvojrozmerne.

mikroskop

Pásky na očiach- postrach detí
Donedávna prevládal názor, že existuje kritické obdobie do veku desiatich rokov, kedy môže tupozrakosť vzniknúť a možno ju aj efektívne liečiť. Po tomto období je podľa zaužívaných prístupov liečba nemožná, keďže mozog už nie je dostatočne plastický a nevie sa znovu „naučiť“ vidieť oboma očami. U detí sa pritom porucha obvykle lieči prelepením zdravého oka. Prelepenie má „postrčiť“ tupozraké oko k väčšej aktivite, čo pomáha trénovať zrakové centrá v mozgu a postupne zlepšuje videnie. Pri tejto liečbe však zdravé oko ostávalo nevyužité a neučilo sa s tým slabším spolupracovať.
Dnes sa ukazuje, že mozog si určitú mieru plasticity udržiava aj v dospelosti a vhodné vnemové podnety stále dokážu ovplyvniť jeho fungovanie. Výsledky nových štúdií a experimentov ukazujú, ako sa v liečbe tupozrakosti posunúť ďalej a dávajú nádej aj dospelým pacientom.
3D okuliare
Viacero praktických problémov pomohol vyriešiť príchod 3D okuliarov Oculus Rift, ktoré boli paradoxne pôvodne určené predovšetkým na zábavu. V oftamológii však otvorili nové možnosti liečby. Pomocou virtuálnej reality a počítačových hier totiž dokážeme efektívne trénovať obe oči súčasne.

virtuální realita

Liečenie pomocou hry?
V okuliaroch sa nachádza OLED displej (z anglického Organic light-emitting diode), ktorý je rozdelený na dve polovice. Pred každou z nich je šošovka a na každej polovici sa zobrazuje trochu iný a inak posunutý obraz. Výsledný obraz sa tak javí ako trojrozmerný. Pri metóde s Oculusom sú obe oči stimulované súčasne a slabšie oko je nútené pracovať a prispôsobovať sa. Zároveň sa trénujú aj určité časti zrakového centra, ktoré sú zodpovedné za priestorové videnie. Vedci tak sprístupnili niekoľko počítačových hier, ktoré môžu ľuďom so syndrómom lenivého oka alebo s narušeným vnímaním hĺbky pomôcť zlepšiť ich videnie. Čo je v podstate inovatívne a zaujímavé, predovšetkým účinné.

Comments are closed.