Umelá inteligencia

Umelá inteligencia

Umelá inteligencia je inteligencia strojmi, na rozdiel od tej, ktorú prejavuje človek. Je to takzvaná oblasť štúdia v počítačovej vede, ktorá sa snaží reprodukovať to, čo robí ľudský mozog. To znamená vnímať zmyslami svet, rozumieť a reagovať na reč, učiť sa, plánovať a riešiť problémy. Keďže ide o počítač, ktorý túto reprodukciu vykonáva, je to softvér, ktorý zabezpečuje túto inteligenciu.

technologie

Taká teória umelej inteligencie
Teória umelej inteligencie pokrýva množstvo teórií, ktoré si kladú za cieľ viac či menej napodobňovať schémy ľudského (prípadne vo všeobecnosti biologického) správania sa, vyhodnocovania a analýzy podnetov prostredia, prípadne tvorivej činnosti. Teória umelej inteligencie si stanovuje ciele (čo by sme od inteligentného systému očakávali) a hľadá v rôznych vedných disciplínach dostupné riešenia
V rámci umelej inteligencie  sa pritom rozlišuje medzi takzvanou všeobecnou a úzkou inteligenciou, ktorá sa špecializuje len na jednu konkrétnu oblasť. Tvorenie umelej inteligencie, ktorá bude schopná prijímať dáta z prostredia a zároveň nejaké posielať späť tak, aby to prostredie ovplyvňovala. Mala by pochopiť vzory a asociácie v dátach, ktoré do nej vstupujú a ktoré vysiela tiež von.
Aby sa umelá inteligencia mohla rozšíriť..
Na to, aby sa umelá inteligencia mohla skutočne rozšíriť aj do komerčného sektoru, však musí prekonať množstvo prekážok, ktoré v jej vývoji stoja. V GoodAI sa preto rozhodli vyhlásiť výzvu pre programátorov a výskumníkov z celého sveta, aby im pomohli vyriešiť tie najkľúčovejšie problémy, ktoré bránia rýchlejšiemu vývoju umelej inteligencie.

procesor

Najprv učenie!
Keďže kľúčové problémy umelej inteligencie nie sú žiadna malina, bude trvať niekoľko rokov, počas ktorých spoločnosť bude vo výučbe. Umelá inteligencia, ktorú účastníci výzvy vytvoria, musí vyriešiť sadu úloh v jednoduchom simulovanom prostredí. Proces pritom pripomína skúšanie v škole. Na začiatku dostanú účastníci úlohy určené pre trénovanie ich umelej inteligencie . Tá bude na konci musieť sama vyriešiť zadania, ktoré síce budú vstupným úlohám podobné, ale tak, ako v škole, budú zároveň v niečom iné.

Comments are closed.