Je lepšie kúpiť novozaloženú firmu alebo firmy na predaj s históriou?

Je lepšie kúpiť novozaloženú firmu alebo firmy na predaj s históriou?

Rozhodne sa nedá povedať, ktorá možnosť je definitívne výborná a ktorá naopak určite zlá. Nie, každá z možností má pre niekoho svoje veľmi oceniteľné plusy, ale môže mať aj isté mínusy. To záleží hlavne od konkrétneho podnikateľa a od jeho konkrétnych zámerov či očakávaní. A reč je v tomto prípade o úvahe, či je v prípade kúpy spoločnosti lepšie kúpiť novozaložené ready made, alebo sú vhodnejšie firmy na predaj s historiou.

  • Ako teda odznelo- je to individuálne a každá z možností má rozhodne niečo do seba.

Mladí podnikatelia

Každopádne v týchto prípadoch, kedy sa rozhodnete pre kúpu firmy, kupujete založený podnikateľský objekt, vďaka čomu odpadajú tie základné administratívne kroky, ktoré bývajú potrebné pri zakladaní spoločnosti. S tým zároveň prichádza oceniteľná úspora času, resp. fakt, že do skutočného podnikania sa s touto môžete pustiť čo najskôr.

  • Pripravené ready made spoločnosti sú zapísané v Obchodnom registri, majú pridelených niekoľko živnostenských opatrení a dokonca sú veľa z nich aj platcami DPH, sú zaregistrované na daňovom úrade a majú tiež splatené základné imanie.

Pri novozaložených firmách je výhodou, že v skutočnosti nemajú žiadnu podnikateľskú históriu, tým pádom nemajú ani vytvorené nevybavené dlhy a pohľadávky voči obchodným partnerom. Žiadnych takýchto partnerov nemajú a nevykonávali s nimi obchodné transakcie, nemajú ekonomickú minulosť. V tomto je teda ich výhoda, že sú čerstvé a ako sa vraví- čisté. Nevýhodou naopak možno pre niektorých podnikateľov je, že takáto firma začína úplne na začiatku, nemá obchodné skúsenosti na trhu a zatiaľ ani vybudovaný silný brand.

Podnikateľ za stolom

A tento fakt hrá naopak do karát firmám s históriou. Niektoré z nich mohli vykonávať biznis veľa rokov, za tú dobu určite prešli mnohými transakciami, vybavenými pohľadávkami, investíciami a skrátka dlhodobo na trhu ustáli, za tento čas si niektoré stihli silný brand vybudovať, čo pôsobí vierohodne na obchodných partnerov. Hlavne pri neoverených predajcoch je však pri nich vyššie riziko prípadných nevyčistených pohľadávok a záväzkov z minulosti.

Comments are closed.