Môžete surfovať hodiny po internete a nenájsť to, čo hľadáte!

Môžete surfovať hodiny po internete a nenájsť to, čo hľadáte!

Jeden internetový vtip hovorí: Chceš niečo skryť na internete ? Daj to na druhú stranu vyhľadávača, tam už nikto nechodí.
Čo teda robiť ak sa vám hneď nepodarí nájsť internetovú stránku, ktorú hľadáte ?

lupa

Kľúčové slová
Hľadáte náhradné diely do dvadsaťročného vysávača, špecifický typ izbovej lampy, či nerezové zábradlie do ineteriéru? Pri nie príliš častých vyhľadávaniach si musíte dávať pozor na to, čo do vyhľadávania zapíšete. V prvom rade sa vyvarujte písaniu predložiek, spojok, čísloviek či citosloviec. Tieto slová sú v každom texte tak časté, že by vám to počet vyhľadaných odkazov zbytočne ztisícnásobilo. Avšak my nehľadáme milión nesprávnych stránok, nám stačí, ak nájdeme len jednu – správnu.

Ak by ste teda do vyhľadávača napísali „náhradné diely do dvadsaťročného vysávača“ tak vám vyhľadávač nenájde nič. Nájde vám nejaké náhradné diely, ktoré ani nemusia byť do vysávača, nájde vám vysávače, ktoré vám ponúka na kúpu a slovu „dvadsaťročný“ ani neporozumie. Najvhodnejšie je preto zamerať sa na najdôležitejšie slová a vyhľadávanie by mali vyzerať takto „náhradné diely vysávač“. Žiadne „do vysávača“, menej je niekedy viac.

keywords

Riaďte sa kľúčovými slovami a čím viac vyhľadávanie zjednodušíte, tým lepšie výsledky nájdete.
Ak stále nie ste s výsledkami spokojní, nezabudnite, že internet sa nenachádza len na Slovensku. Skúste vaše kľúčové slova písať v češtine, angličtine, možno nemčine či poľštine a pravdepodobnosť nájdenia sa vám znásobí.
Je však jeden prípad, kedy sa oplatí písať do vyhľadávania celé vyskloňované vety. Je to v prípade, ak tie celé vety aj hľadáte, napríklad ste počuli peknú pesničku, alebo potrebujete nájsť článok, či prácu, ktoré ste čítali. Vtedy sa odporúča danú vetu písať aj s úvodzovkami. Tým docielite to, že vám nebude vyhľadávať všetko, čo sa týka daných slov, ale celý slovný reťazec bude vyhľadávač brať ako jeden výraz a zameria sa len na ten. Tým môžete výraznou mierou prispieť k zlepšeniu kvality vyhľadávania.

Comments are closed.