Najdôležitejšie technologické trendy obnoviteľnej zdroje energie

Najdôležitejšie technologické trendy obnoviteľnej zdroje energie


1. SKLADOVANIE ENERGIE
Pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré poskytujú spoľahlivú a efektívnu energiu, musia spoločnosti investovať do silných systémov skladovania energie, ktoré by mohli potenciálne znížiť mieru spotreby poskytovaním stálych a spoľahlivých služieb. Keďže sa spoločnosti zameriavajú na to, aby sa stali 100% užívateľmi energie z obnoviteľných zdrojov, existuje aj výzva, ako udržať tento zdroj. Inovácia v sektore obnoviteľných zdrojov začala, keď Tesla nainštalovala najväčšiu lítium-iónovú batériu na svete s názvom Hornsdale Power Reserve v Austrálii, ktorá má kapacitu 100MW / 129MWh. Predtým došlo v Južnej Austrálii k celosvetovému výpadku elektrickej energie a vytvorenie uvedenej energetickej rezervy viedlo k silnejšej elektrickej sieti, ktorá by mohla napájať až 30 000 domov. Očakáva sa, že inžinieri sa zamerajú na výskum a štúdie na zlepšenie kapacity na ukladanie energie. Môže to dosiahnuť plný potenciál, ak inovátori vložia svoje úsilie do maximalizácie schopností tejto technológie, ktorá má tiež za následok klesajúce náklady.

žárovka

2. SMART MIKRO GRIDS (mikro siete)
Prístupné napájanie je jedným z cieľov, na ktoré sa spoločnosti zameriavajú a jedným spôsobom, ako to dosiahnuť, je prostredníctvom inteligentných mikro sietí. Uvedené siete by mohli poskytnúť miestnym potrebám dostatok energie, ktorú národné siete nemôžu udržiavať. Decentralizácia zdroja energie by mohla pomôcť poskytovať nákladovo efektívne služby vzdialeným oblastiam.
Distribúcia energie by mala byť stredobodom energetickej revolúcie a spoločnosti by mali preskúmať túto možnosť, aby zabezpečili integráciu obnoviteľných zdrojov energie. Okrem toho by táto metóda mohla pomôcť znížiť emisie uhlíka a diverzifikovať obnoviteľné zdroje.

tesla

3. ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ
Doprava je jedným z hlavných faktorov, ktoré prispievajú k znečisteniu ovzdušia a jeho premena na ekologickú energiu by sa potenciálne stala dlhodobým riešením na zníženie nepriaznivých účinkov skleníkových plynov. Elektrické vozidlá sú v súčasnosti označované ako „budúcnosť dopravy“ a bude to bezpochyby pokračovať, pretože obnoviteľná energia obhajuje snahu o čistejšie alternatívy, ktoré sú mimoriadne prospešné z hospodárskeho a environmentálneho hľadiska.


Nezařazené
Comments are closed.