Peniaze sú nástrojom k plneniu ľudských potrieb, ale pomáhajú nám posúvať sa ďalej?

Peniaze sú nástrojom k plneniu ľudských potrieb, ale pomáhajú nám posúvať sa ďalej?

Určitý systém nikto z nás neprekabáti a nik sa mu nevyhne, funguje pre každého z nás bez výnimky. Konkrétnejšie mám na mysli stanovenú hierarchiu ľudských potrieb, ktorá je nastavená ako overený a funkčný model odvíjajúci sa od ľudskej psychiky. Dá sa povedať, že tento model je spravodlivý, je stanovený na základe ľudského vnímania bez výnimky a nie sú za ním schované žiadne vedľajšie významy. Táto hierarchia sa dotýka každého z nás v podstate rovnaký dielom. Rozdiel nastáva iba v tom, či sa jej niekto riadi alebo ju ignoruje.

peníze

Dovolím si tvrdiť, že práve to je ten rozdiel, ktorý rozdeľuje ľudí na úspešných so schopnosťou realizovania sa a na tých, ktorí stoja na jednom mieste i napriek svojej nemalej snahe pracovať. Aj u tohto modelu však ako inak platí, že k jeho plneniu potrebujeme rokmi zaužívané náradie- peniaze. Sú jeho podstatnou súčasťou ale pozor, nie jedinou! Samotné peniaze nás v hierarchii ľudských potrieb neposunú (sú však potrebným náradím), ale musíme mať predstavu o tom, čo vlastne chceme. Aby sme sa tejto téme venovali ďalej a išli priamo k veci, opíšem stručný model hierarchie ľudských potrieb.

graf

•         Základnou potrebou každého človeka sú základné fyzické potreby (teplo, sýtosť, hygiena) bez ktorých jeho psychický stav nebude v stave, aby sa mohol realizovať ďalej. Ak má tieto potreby naplnené, začne túžiť po ich zabezpečení, istote. Pokiaľ si tieto veci zabezpečí, jeho psychika ho posúva ďalej k túžbe po láske, prijatí spoločnosťou a spolupatričnosti. Týmito troma bodmi naplní tie bežné potreby ale duševný stav ho núti, aby spoločnosť jeho snahu uznala, čiže túži po uznaní, čo už je štvrtý bod v poradí. Hierarchiu uzatvára piaty bod, potreba realizovať sa.

Na prvé dva základné body potrebujeme bez pochyby peniaze. A žiaľ je pravda, že veľa ľudí končí práve u týchto prvých dvoch bodov, ku ktorým však potrebuje prácu. No v snahe a akomsi zúfalstve dnešného statusu našej krajiny ľudia berú prvú prácu alebo tú aká je na výber, ani nie kvôli sebarealizácii, ale aby mali peniaze na splnenie prvých dvoch bodov. A týmto sa vo viacerých prípadoch pyramída potrieb končí, teda človek pracuje, ale neposúva sa. Preto ak skutočne túžite po niečom viac, tak aj napriek situácii musíte začať rozmýšľať a plniť body od tretieho po posledný piaty, inak svoje peniaze míňate stále k základným veciam čo síce určite chápem, ale držia vás stále na tom istom mieste. Tým pádom si kupujeme určité väzenie a stereotyp. Krídla nám začnú rásť až po venovaní pozornosti  potrebám 3 až 5. 

Comments are closed.