Priemyselné manipulačné zariadenia

Priemyselné manipulačné zariadenia

Priemysel (česky průmysl, průmyslová výroba Schoellerallibert.com) je odvetvie výroby. Zahŕňa výrobu energie, získavanie fosílnych palív, spracovanie kovov, nekovových minerálov, poskytovanie služieb, výroby špičkovej technológie, spracovanie potravín, rozvoj a starostlivosť o turizmus, výrobu chemických látok, fungovanie textilného priemyslu a rozvoj dopravných sietí. Všetky spomínané odvetvia možno zaradiť do jednej z troch druhov priemyslu, a to buď do primárneho (ťažkého) priemyslu, ktorý využíva suroviny zeme a mora, sekundárneho (ľahkého) priemyslu, ktorý spracúva suroviny a vyrába z nich rôzne veci alebo do terciárneho priemyslu, z ktorého v súčasnosti pochádza najväčšie bohatstvo, pretože pod neho spadá celý rad najrôznorodejších služieb.

Priemysel

Samotný priemysel zaznamenal svoje počiatky pred dva a pol storočím, keď sa zo severozápadnej Európy začali do sveta šíriť prenikavé zmeny, ktoré nebývalým spôsobom ovplyvnili ľudské životy. Hovoríme o tzv. priemyselnej revolúcii, ktorá doniesla so sebou prvé veľké továrne a spôsobila tak dovtedy obyčajným, prostým ľuďom zväčša žijúcim na vidieku a celoživotne obrábajúcim pôdu šok. Nové územia sa postupne menili na nepoznanie, ľudia začali cestovať za prácou do novopostavených tovární, vyrástli dopravné siete na zásobovanie tovarní a distribúciu produktov.

Priemysel

V súčastnosti, o približne 250 rokov neskôr, existuje na svete len málo krajín, ktoré nepoznamenal priemysel a industrializácia. Najdramatickejší, najrýchlejší rozvoj, ktorý je pre celý svet akýmsi vzorom, zaznamenávajú práve nedávno industrializované krajiny ako Malajzia, Kórea a Taiwan. V rámci priemyselného odvetvia treba myslieť predovšetkým na manipulačné výrobky ako napríklad kontajnery, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou prepravy veľkého množstva súčiastok a materiálu. Schoeller Allibert je najväčším výrobcom v Európe v tomto odvetví. Špecializuje sa na pevné paletové a skladacie plastové kontajnery, plastové prepravky,uzamykateľné boxy, plastové palety a prepravné vozíky. V prípade, že Vy alebo Vaša spoločnosť zháňa plastové obaly, neváhajte a navštívte ich stránku!

Comments are closed.